Filippinerne - Trine og Julie
Page last edited by Trine Fænø Kallesøe Jensen (697358) 26/06-2017Hej Bloggen.

 

Vi er Trine og Julie, begge 24 år og rejseglade piger. Derfor var det oplagt for os at tage på udveksling, så uddannelsen til sygeplejerske og oplevelser kunne kombineres. Vi har fra en start vist, at det var Filippinerne vi gerne ville til, da vi ville se den store kontrast fra det danske sundhedsvæsen til et sundhedsvæsen i et 3. verdens land. Vi havde hørt godt om det filippinske folk og gode oplevelser fra andre studerende, der har været afsted. Derudover har vi også valgt at tage til Filippinerne, da det er et billigt land at leve i.

Vi ansøgte om udveksling tilbage i september, og bookede derefter et møde hos den internationale koordinator, hvor vi blev godkendt til at komme afsted. Vi blev guidet fint igennem processen med hjælp fra skolens vejledere.

Vores tanker omkring klinikperioden har bl.a. gået på hvilke situationer der kunne opstå, samt hvad vi ville opleve på hospitalet, da vi har en forestilling om at tingene bliver gjort meget anderledes end i Danmark. Derudover har vi tænkt over sprogbarrieren. Vi har hørt at de fleste filippinere er okay til engelsk, men generte for at tale det. Fra vores side af, er det at skulle bruge fagtermer på engelsk.

Selvom der selvfølgelig har været bekymringer, er vi også virkelig spændte og glæder os rigtig meget til at komme i gang og få en hverdag på hospitalet. 

Her bor vi:

Vi er på øen Cebu, i en by der hedder Carcar (udtales som car på amerikansk x2) Vi bor på et pension house, som hedder Tatope Travelers Lodge, som vi blev anbefalet af Susanne fra Rise Above Foundation. Vi er indlogeret i et family room, med plads til 4, da vi også er afsted sammen med Frederik og Isabella. (tjek deres blog ud) Vi brugte en formiddag på at undersøge andre muligheder ifht. bolig, da man sagtens kan finde billigere alternativer. Dog endte vi med at blive på Tatope, da der både er WIFI, et OK køkken, mulighed for at få vasket tøj samt en dejlig tagterasse. Vi sagde vi skulle bo der i 2 mdr, og fik 20 % skåret af prisen. I byen er der gode muligheder for at handle ind, der er bl.a. et stort supermarked (Metro), som ligger 200 meter fra os, hvor man kan få stort set alt.

 

Første uge på hospitalet:

Den første dag var introdag, vi blev hentet af Susanne fra Rise Above. Vi skulle ind og hilse på chief of Hospital og cheif nurse. De bød os velkommen og vi havde lidt gaver med fra Danmark.  

Anden dag på hospitalet, startede vi ud med at få en rundvisning og se de forskellige afdelinger samt hilse på personalet. Derefter lavede vi vagtplan, og bestemte os for hvilke afdelinger vi ville være på i de forskellige uger. Vi valgte at være på OB-GYN ward (barselsafsnit) den første uge. Her bliver mødre med deres nyfødte indlagt efter fødslen, til observation og behandling. På denne afdeling var også kvinder, der havde haft spontane aborter. Det gjorde stort indtryk på os og det er et godt eksempel på at det praktiske kommer før det psykiske.

Vores uge på afdelingen, blev brugt på at lære afdelingen at kende, observere sygeplejerskerne og høre om afdelingens tilbud til de nyfødte. Vi var spændte på, hvor meget vi kunne få lov at hjælpe med, da vi hjemmefra havde hørt, at de var meget påpasselige med at sætte os til opgaver. Sygeplejerskernes opgaver på afdelingen er mest af alt at dokumentere i journalerne, samt dosere og give medicin til patienterne. Alt journalføring sker via papirarbejde og tager derfor enormt lang tid. I journalerne skrives alt om medicin, værdier, fødselstidspunkt -og sted, sygeplejehandlinger, blodprøver, status på amning mm.

Nurse assistent varetager opgaver som bl.a måling af vitale værdier, at assistere til internal examination/IE (vaginal undersøgelse af kvinderne) og vejlede kvinderne i amning.

Omsorg som vi kender det hjemmefra er ikke sygeplejerskens opgave. Patienterne har deres pårørende med, som sørger for alt pleje, mad og andre praktiske ting som fx at hente medicin på apoteket, hvis medicinen ikke findes på hospitalet.   

Alt i alt, har det været en god første uge, med masserer af indtryk, observationer og vi har hurtigt opdaget den kulturelle forskel og hvor anerledes sygeplejen er her på Filippinerne.  Interview with nurse, Al-Liza Krizelle, 22 y.o, medical ward.

 

Q: How do you become a nurse here in the Philippines?   

A: You have to take a 4 year course, a specifically bachelor of science in nursing. After having a degree in nursing, you have to take the nursing licensure examination and pass the board exam.

Q: How do you finance your education and how much does it cost you?

A: Mostly here in the Philippines, parents pay the tuition fee of their children. They work and pay about 25-30 thousand pesos per semester (ca. 4000 kr). We have 2 semesters per year.

Q: What is your function here in this ward?

A: As a staff here in the medical ward, I give the medications needed by the patient. Assist the charge nurse in the procedures ordered by the doctor and make sure the patients are comfortable.

Q: Descripe a typical day for you here in this ward.

A: I guess it’s just a rutine care. Doing rounds to make sure the patients are okay or comfortable. Giving medications when its due. And collaborate with the doctors for the best care of the patient.

Q: In your opinion, what is the most important part of being a nurse?

A: As a nurse, the most important part of our job is to put your patients health a priority. Make sure they get the best optimum level of care and attention

Q: How is your work schedule?

A: The work schedule here in the hospital for nurses are, 6am-2pm, 2pm-10pm and 10pm-6am. So far it suits my time. I like it because it’s not time consuming, you can still have time to go to malls or have time with your family.

Q: Do you have a particulary etiquette for your uniforms?

A: We have to buy our uniforms and having it tailored. For girls we should tie our hair in a bun and have our nurse cap and guys should have their hair cut clean and have a shaved face.

Q: How much do a nurse earn monthly?

A: We earn about 15.000 – 20.000 pesos per month. (ca. 2-3000 kr)        

Q: Do you have any good advices for us as nurse students here at the hospital?

A: My advice for you guys: never hesitate to ask questions and as much possible try to do procedures and never forget your experience here. Experience is the best teacher.  

 

Medicinhåndtering på Carcar hospital – Medical Ward 

Medicinhåndteringen på Carcar hospital, er væsentlig anerledes end vi kender det i Danmark. På hospitalet er der et lille apotek, hvor sygeplejerskerne kan hente den medicin, der er ordineret af lægerne. De der har PhilHealth (sygeforsikring) får dækket medicinudgifterne under indlæggelse, mens de som ikke har PhilHealth, selv må betale.

Ved ”nurse station” (sygeplejeske kontoret) på afdelingerne foregår al medicinhåndteringen. Der bliver doseret og blandet, og hele dagens medicin står klargjort på bordet. Vi tænker, at det øger risikoen for, at det kunne blive forvekslet, hvis ikke man er påpasselig. Når man doserer medicin bliver man nemt forstyrret, da det foregår i samme rum, hvor patienter henvender sig med spørgsmål samt, hvor journalskrivning, frokostpause og overlevering foregår. Noget af medicinen genbruges, hvis der fx kun skal bruges halvdelen af en dyr medicin. Det fryses ned og opbevares til, at en anden patient får brug for det. Medicinen opbevares i små plastbokse, hvor patientens navn står på.

Det er sjældent, at der bliver brugt handsker under medicindoseringen. Derimod bliver der brugt handsker under medicingivning, men det er oftest samme par til alle patienter. For at kontrollere om det er den rette patient som medicinen gives til, bliver patienterne spurgt til deres fulde navn. På afdelingen hænger en plakat med ”10 rights og drug administration”

-       Right drug

-       Right patient

-       Right dose

-       Right route (oral, IV, IM osv.)

-       Right time and frequency

-       Right documentation

-       Right history and assessment

-       Drug approach and right to refuse

-       Right drug-drug interaction and evaluation

-       Right education and information.

Denne retningslinje minder på mange måder om Sundhedsstryrrelsens anbefalinger for korrekt håndtering af medicin (sst.dk, 2011). Selvom medicinhåndteringen på Carcar hospital er anerledes, synes vi, at sygeplejerskerne har godt styr på bl.a. lægemiddelregning og de er meget punktlige omkring tidspunkter

Vi spurgte ind til om der var en procedure ved stikskade. Hvis dette sker, skal sygeplejersken straks skylle i vand og sæbe, men der undersøges ikke yderligere. Derfor er de meget forsigtige og der er sat skilte op med ”do not recab needles” men vi oplevede, at dette ikke blev overholdt.

På billedet ses sygeplejersken på Medical ward i færd med at stille medicinen frem til hele dagen. Til højre over skraldespandene ses deres system for tidspunkterne for medicingivning. Hver lomme er et tidspunkt, og hvis patienten skal have medicin kl. 14 kommer en lap med deres navn på i lommen for kl. 14. Som beskrevet i "medicinhåndtering" ovenfor er det, det her rum, hvor både journalskrivning, medicinadminstration og frokostpause foregår. 

på billedet ses delivery room 

Dette er en plakat af New born screening. 

Critical unit på Medical ward. 

Affaldssortering på alle afdelingerne ser således ud. 

En typisk dag på OB-GYN (barsels og gynækologsk afsnit)

På OB indlægges patienter inden og efter fødsel. Under normale forhold indlægges den gravide og nyfødte i omkring 24-48 timer efter fødsel på denne afdeling. Ved gulsot eller andre komplikationer hos den nyfødte er indlæggelsen over en uge. 

Dagvagten for en sygeplejerske hedder Kl 06:00-14:00. Her starter dagen med vagtskift, hvor sygeplejerske og læge gennemgår hvad der er sket i løbet af natten. Sygeplejersken læser derefter journaler igennem, hvorefter hun klargøre morgenmedicinen. Alt journalføring gøres i hånden, hvilket der bliver brugt meget tid på i løbet af dagen. I jornalen skal der nemlig dokumenteres alt om medicin, vitale værdier, status på amning, vacciner (vitamin K og Hepatitis B). Derudover står der også fødselstidspunkter, sted, vægt, blodprøve fra moder og nyfødt og apgar-score. Apgar score er et pointsystem, man også bruger i Danmark og bruges til, at vurdere den nyfødtes tilstand. Den består af 5 vurderinger: 

- Vejrtrækningen pr. minut 
- Muskeltonus – spændstigheden eller slapheden i musklerne 
- Hudfarve 
- Hjertefrekvens pr. minut 

- Reflekserne – om barnet har ansigtsmimik og før grimasser 

Der kan gives 0, 1 eller 2 point pr. punkt, hvor det optimale er 2, 1 er mellem og 0 er lavt. Den maksimale score er 10, og giver altså en idé om den nyfødtes tilstand. 

Kl 08:00 er der medicinrunde. Her gives medicin og nogle får antibiotika. Hvis der er andre gøremål, f.eks. anlæggelse af kateter, bliver det også gjort. Derefter noteres alt medicinen igen i journalerne. 
Kl 10:00 måles vitale værdier af moderen og den nyfødte. Det er ”nurse attendant” der gør dette – det svarer til en SOSU assistent i DK og de står generelt for måling af vitale værdier på alle afdelinger. 
Kl 11:00 kommer lægen ind på afdelingen og foretager IE – en vaginal undersøgelse, hvor lægen tjekker kvindernes underliv for blødninger mm.

Kl 12:00 gives middagsmedicinen til nyfødte og mødre. Ved udskrivelse introduceres pt. (moderen) hvordan hun skal tage medicinen. Hvis kvinderne er medlem af sygeforsikringen Philhealth, betales medicinen under indlæggelse – men ved udskrivelse skal de selv købe den på apoteket.

Om eftermiddagen foretages der ” Newborn screening - save your baby from mental retardation” af jordermoderen. Dette er en simpel procedure, som udføres ved en hæl blodprøve, minimum 24 timer efter fødslen. 

Sygdomme der screenes for: 
- CH (Congenital Hypothyroidism) 
- CAH (Congenital Adrenal Hyperplasia) 
- GAL (Galactosemia) 
- PKU (Phenylketonuria) 
- G6PD Deficiency 

- MSUD (Maple Syrup Urine Disease) 

Dette er med i Philhealth. Hvis man ikke har forsikringen, koster en screening 550 pesos (78,5 kr) 

http://www.newbornscreening.ph/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=60 

http://babyinstituttet.dk/apgar-score

Fokusområde

OB- GYN ward

- Hvad er afsnittes speciale?

- Hvilke Sygepleje opgaver findes her?

- Undersøge samfundets tilbud til gravide og nyfødte

Læringsudbytter


8. At beskrive samfundets tilbud til gravide, nyfødte, børn familier og ældre patienter/borgere

9. At indgå i relationer, dialog og samspil med gravide, nyfødte, børn, familier og ældre patienter/borgere og undervise, vejlede og informere

disse

Studiemetode

Observation, refleksion og redegørelse

Opnå viden om afdelingen fra sygeplejersken

Følg en erfaren sygeplejersken, så man tilegnes dagens rutiner. 

Identificere og analysere hvad patienternes aktuelle problemstillinger er. 

Refleksion

Alle nyfødte bliver tilbudt newborn screening, som er beskrevet tidligere

Family planning er også et tilbud til familer. Det er....

I danmark går man meget op i at patientkontakten, da det er en vigtig del i relationen mellem patient og sygeplejerske. På Filippinerne har vi oplevet dette lidt anerledes, da patientkontakt er meget begrænset og mest foregår, når der skal udføres praktiske interventioner som EWS-scoringer, eller vejledning i forbindelse med medicin og amning. For os som sygeplejerskestuderende har det været en udfordring med patientkontakt, da der har været en sprog barriere. Derfor er observationen i disse tilfælde gået med at aflæse kropssprog og sygeplejersken har været et godt mellemled i sådanne situationer. 


Fokusområde

LR-DR ward (fødeafdelingen)

- Sundhedsfremme og
sundhedsforebygge.
- Gravide, fødsler og
nyfødte.
- Sundhedstilbud.
- Relation,
kommunikation og
samarbejde.
- Medicinhåndtering:
Vaccinationer – korrekt
medicinhåndtering
- Samfundets tilbud til

nyfødte.

Læringsudbytter

6. At anvende metoder, procedurer og redskaber til administration af medicin til udvalgte patienter/borgere
9. At indgå i relationer, dialog og samspil med gravide, nyfødte, børn, familier og ældre patienter/borgere og undervise, vejlede og informere disse
10. At udvælge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og
rehabiliterende virksomhed

Studiemetode

Observation, refleksion og redegørelse.

At deltage og assistere under fødsler.

Tale med erfaren sygeplejerske samt jordmoder om tilbud

til gravide og nyfødte.

Reflektion

Vi har sammen med sygeplejersken givet injektioner til nyfødte, da de efter fødselen skal have vitamin K og hepatitis B vaccinen. Vi har anvendt sterile procedurer (efter filippinsk måde) når vi har skulle assistere under fødslerne. Det kan være svært at sammenligne de filippinske metoder og procedurer med de danske, da vi ingen erfaring har haft inden for fødsels området. Dog bed vi mærke i at smertelindring ikke er en del af hverken jordmoderens eller sygeplejerskens opgave.  

Tips til andre studerende

- Medbring eller køb hvide sko inden klinikstart. Vi købte nogle croogs i Metro supermarked til 120 pesos (17kr). De var ikke flotte,  men gode og luftige at have på ;-)

- Medbring 3 kitler. De kan fås gratis på Bispebjerg hospital (tror det var opgang 31A)

- Vi boede 4 i et familieværelse på Tatope pension house. Dette var ganske fint til os, der var et køkken til rådighed og 200 meter fra supermarkedet.

- Vi brugte tricycle til at komme frem og tilbage til hospitalet. Det koster 10 pesos (1,4 kr) pr. person. pr. vej

- Medbring handsker og mundbind. Hvis I har for mange kan det altid doneres til hospitalet.

-  Det er en gode ide at have madpakke med og snacks da der kan være en del ventetid. Boderne udenfor er ikke noget særligt, derfor valgte vi at lave madpakkerne selv.

- Ha’ læsestof med på hospitalet. En bog eller computer, da nogle dage og ventetiden kan være lang.

- Husk kuglepen, ur, lille notesbog, toiletpapir og håndsprit til vagterne.

-  Øv jer i at måle blodtryk manuelt. Vi fandt ud af, at det var længe siden vi havde praktiseret det.